05.02.2023 - Mini-Judo Dudelange U9-U11

05.02.2023 - Mini-Judo Dudelange U9-U11

Mir hu gëschter, 05.02.2023, um „Mini-Judo“ Turnéier zu Diddeleng deelgeholl. Hei ass super Resultater:
 
GOLD fir: Mia, Mathieu, Liv (3)
SELWER fir: Aron, Mathis, Leonardo, Daniel, Zachary, Aela, Louis, Ines (8)
BRONZE fir: Anthony, Mia, Ilirjon, Micha, Alex, Edgar, Nika (7)
 
Gléckwënsch eise klenge Warriors an e ganz grousse Merci dem Lora an dem Kiara déi eis de ganzen Dag als Coach gehollef hunn. Merci och dem JJJ Dudelange fir den Accueil an d‘Organisatioun!
___________
 
Nous avons participé hier, 05.02.2023, au tournoi „Mini-Judo“ de Dudelange. Voici nos excellents résultats :
 
OR pour Mia, Mathieu, Liv (3)
ARGENT pour Aron, Mathis, Leonardo, Daniel, Zachary, Aela, Louis, Ines (8)
BRONZE pour Anthony, Mia, Ilirjon, Micha, Alex, Edgar, Nika (7)
 
Félicitations à nos petits guerriers et un grand merci à Lora et Kiara pour leur aide en tant que coachs tout au long de la journée ! Merci JJJ Dudelange pour l’accueil et l’organisation !
___________
 
We participated yesterday, 05.02.2023, in the "Mini-Judo" tournament in Dudelange. Here are our excellent results:
 
GOLD for Mia, Mathieu, Liv (3)
SILVER for Aron, Mathis, Leonardo, Daniel, Zachary, Aela, Louis, Ines (8)
BRONZE for Anthony, Mia, Ilirjon, Micha, Alex, Edgar, Nika (7)
 
Congratulations to our little warriors and a big thank you to Lora and Kiara for their help as coaches throughout the day! Thank you JJJ Dudelange for the welcome and organisation!
___________
 
Judo Club Stroossen, eng Famill
 
#JudoClubStroossen #engFamill #Autopolis #AutopolisLuxembourg #drivenbyEXcellence #FiodAzeite #judomorethansport 
 
Nos parentaires | Our partners: Autopolis, Restaurant La Farinella, Fio d'Azeite